In dubio contra fiscum

Obligarea contribuabilului la plata unor penalități al căror mod de calcul este ambiguu, constituie o ingerință excesivă în dreptul de proprietate al contribuabilului, ce nu respectă garanțiile prescrise de art.1 din Protocolul adițional nr. 1 la Convenția europeană a drepturilor omului. O astfel de masură contravine în mod special condiției referitoare la posibilitatea restrângerii acestui drept doar în baza unei dispoziții legale care să fie previzibilă și clară. Aceasta este interpretarea dată în hotărârea pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Continue reading “In dubio contra fiscum”

Medierea nu devine procedură prealabilă obligatorie de la 1 octombrie 2012

Legea nr. 115 / 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind profesia de mediator, care este prevăzută a intra în vigoare la 1 octombrie 2012, nu instituie obligativitatea parcurgerii medierii, ca o procedură prealabilă, anterior sesizării instanței de judecată, ci doar obligația de participare la ședința de informare privind avantajele medierii, prevăzută și în noul Cod de procedură civilă.

Există o serie de neconcordanţe între textele relevante cu privire la Continue reading “Medierea nu devine procedură prealabilă obligatorie de la 1 octombrie 2012”