Medierea nu devine procedură prealabilă obligatorie de la 1 octombrie 2012

Legea nr. 115 / 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2006 privind profesia de mediator, care este prevăzută a intra în vigoare la 1 octombrie 2012, nu instituie obligativitatea parcurgerii medierii, ca o procedură prealabilă, anterior sesizării instanței de judecată, ci doar obligația de participare la ședința de informare privind avantajele medierii, prevăzută și în noul Cod de procedură civilă.

Există o serie de neconcordanţe între textele relevante cu privire la această problemă.

Dispozițiile relevante sub acest aspect sunt art. 2 și art. 60 indice 1 din Legea nr. 115/2012. Art. 2 din Legea nr. 115/2012 face o referire la art. 182 alin. (1) pct. 1 lit. e) Cod procedură civilă, care nu se corelează cu dispoziţiile în vigoare. Probabil legiuitorul a avut în vedere art. 182 alin. (1) pct. 1 lit. f) din noul Cod de procedură civilă, anterior modificării şi republicării din 3 august 2012, când a devenit art. 187, fiind singura dispoziţie din art. 182 (actual 187) din noul Cod de proc. civ., ce are legătură cu procedura medierii.

Art. 60 indice 1 din Legea nr. 115/2012 prevede că părţile sunt ţinute să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, iar art. 2 din Legea nr. 115/2012 prevede obligaţia de participare la şedinţa de informare privind medierea inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente.

Dispozițiile art. 60 indice 1 din Legea nr. 115/2012 nu prevăd un termen până la care să fie făcută dovada participării la ședința de informare cu privire la avantajele medierii și nici nu instituie o sancțiune pentru cazul în care această dovadă nu este prezentată instanței de judecată.

De asemenea, în cuprinsul Legii nr. 115/2012 de modificare a Legii nr. 192/2006 nu se stabileşte o sancțiune ce poate fi aplicată părților sau reclamantului pentru situația în care nu apelează la procedura medierii.

Dacă parcurgerea medierii ca o procedură prealabilă, ar avea caracter obligatoriu, în sensul art. 109 Cod proc. civ. în vigoare, ar fi trebuit să fie prevăzută în mod expres și o sancțiunerespingerea cererii ca prematură.

Ne aflăm într-o situație de necorelare între modificările pe care le va aduce Legea nr. 115/2012 Legii medierii și regulile de procedură civilă în vigoare, ca urmare a amânării momentului de intrare în vigoare a noului Cod de procedură civilă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.