Consideraţii privind garanţiile generale ale dreptului la un proces echitabil în jurisprudenţa CEDO

Titlu complet: Consideraţii privind garanţiile generale ale dreptului la un proces echitabil în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

A aparut in: Analele Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, Tom LI, 2005 – citeste tot articolul

Dreptul la un proces echitabil este prevăzut în articolul 6 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, alin. 1. Acesta se încadrează în categoria drepturilor la justiţie. Aşa cum au subliniat şi judecătorii europeni, acest drept ocupă un loc important într-o societate democratică. Procesul echitabil este un drept fundamental, întrucât reprezintă un ideal al unei justiţii reale care să respecte drepturile omului, influenţa sa fiind foarte puternică atât în ordinea internă cât şi în cea internaţională.

Dreptul european al drepturilor omului tinde spre realizarea celei mai eficiente modalităţi de protecţie a drepturilor omului; acesta este motivul pentru care se impun a fi respectate o serie de garanţii generale şi speciale, care sunt expres prevăzute în cuprinsul Convenţiei sau al protocoalelor adiţionale, la care se adaugă garanţiile implicite, care se impun progresiv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.