In dubio contra fiscum

Obligarea contribuabilului la plata unor penalități al căror mod de calcul este ambiguu, constituie o ingerință excesivă în dreptul de proprietate al contribuabilului, ce nu respectă garanțiile prescrise de art.1 din Protocolul adițional nr. 1 la Convenția europeană a drepturilor omului. O astfel de masură contravine în mod special condiției referitoare la posibilitatea restrângerii acestui drept doar în baza unei dispoziții legale care să fie previzibilă și clară. Aceasta este interpretarea dată în hotărârea pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Continue reading “In dubio contra fiscum”

Consideraţii privind garanţiile generale ale dreptului la un proces echitabil în jurisprudenţa CEDO

Titlu complet: Consideraţii privind garanţiile generale ale dreptului la un proces echitabil în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului

A aparut in: Analele Universităţii “Al. I. Cuza” Iaşi, Tom LI, 2005 – citeste tot articolul

Dreptul la un proces echitabil este prevăzut în articolul 6 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, alin. 1. Acesta se încadrează în categoria drepturilor la justiţie. Aşa cum au subliniat şi judecătorii europeni, acest drept ocupă un loc important într-o societate democratică. Procesul echitabil este un drept fundamental, întrucât reprezintă un ideal al unei justiţii reale care să respecte drepturile omului, influenţa sa fiind foarte puternică atât în ordinea internă cât şi în cea internaţională.

Dreptul european al drepturilor omului tinde spre realizarea celei mai eficiente modalităţi de protecţie a drepturilor omului; acesta este motivul pentru care se impun a fi respectate o serie de garanţii generale şi speciale, care sunt expres prevăzute în cuprinsul Convenţiei sau al protocoalelor adiţionale, la care se adaugă garanţiile implicite, care se impun progresiv.